מפות
AB-Maps    GovMap
 
מפות גוגל    איתור גוש חלקה
 
OpenStreetMap    Earth3dmap
 
שעת זריחת השמש ושעת שקיעת השמש

תירות ונופש
לוח השנה העברי
חופשות מעונות יום
חופשות תלמידים
מתי החג הקרוב
חיוג בינלאומי
שעת זריחת השמש
ירח נולד ירח מלא