ציר הזמן במורשת העם היהודי

בעולם קיימים מיליוני חוקים שכל תכליתם הוא קיום עשרת הדיברות - דיוגינס

ציר הזמן במורשת העם היהודי - ארועים חשובים בתולדות העם היהודי לפני הספירה
תאריך אירוע
1812 לפנה"ס
1948 לבריאת העולם
אברהם אבינו נולד
באמצעות אברהם אבינו נכרתה למעשה הברית הראשונה בין ה' לעמנו

בעולם: דומיננטיות בעיקר האימפריות המצרית ואימפריה הבבלית: חוקי חמורבי מלך בבל. חַמוּרָבִּי - מלך בבל בשנים 1792 לפנה"ס - 1750 לפנה"ס חוקק את קובץ החוקים הידוע הראשון שעסק בדינים שבין אדם לחברו (איש כי ישחית את עינו של איש אחר – הם את עינו ישחיתו, וכי יכה בן איש את בן איש אחר השווה לו על הלחי – מנה אחד כסף ישלם)
1712 לפנה"ס
2048 לבריאת העולם
יצחק אבינו נולד
1652 לפנה"ס
2108 לבריאת העולם
יעקב אבינו נולד
1522 לפנה"ס
2238 לבריאת העולם
יעקב ירד למצרים
1312 לפנה"ס
2448 לבריאת העולם
יציאת מצריים - משה רבנו - קבלת התורה - עשרת הדיברות
סיפור יציאת מצרים הוא מאבני היסוד באמונה היהודית, וההיזכרות בגאולת עם ישראל ובצאתו מעבדות לחירות שבים ומודגשים במצוות עשה ואל תעשה בדת היהודית. הסיפור המקראי, על משמעויותיו הרוחניות ועל סמליו אומץ גם בנצרות ובאסלאם ותביעת משה מפרעה, "שלח את עמי", הפכה בעיני עמים רבים לאורך ההיסטוריה סמל לשאיפתם לחירות ולגאולה.
משה, המכונה בפי יהודים משה רבנו, על־פי המסופר בתנ"ך, היה גדול הנביאים שקמו לישראל, גואלם של ישראל ממצרים, ומנהיגם ושופטם בעת לכתם במדבר לארץ ישראל. מוסר התורה במעמד הר סיני, וממכונניה העיקריים של הדת היהודית , המכונה בהתאם גם "דת משה".
משה נחשב כנביא מרכזי גם באמונות מונותאיסטיות אחרות, כגון הנצרות, האסלאם. בקרב השומרונים הוא נחשב לנביא היחיד אי־פעם.
1272 לפנה"ס יהושע כובש את ארץ ישראל
לאחר מותו של משה, שמינה את יהושע ליורשו, הכניס יהושע את בני ישראל לארץ כנען, וניהל את מסע כיבוש הארץ, החל ביריחו דרך הניצחון על חמשת המלכים במקדה (שם אמר "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון").
יהושע בן נון השתייך לשבט אפרים והיה נכדו של אלישמע בן עמיהוד נשיא שבט אפרים. לפי המסורת נולד יהושע במצרים, והיה בן 42 בזמן יציאת מצרים. יהושע מוזכר לראשונה בקרב שניהלו בני ישראל מול עמלק ברפידים, קרב אותו ניהל יהושע. לאחר מכן היה יהושע אחד משנים עשר המרגלים שנשלחו לתור את הארץ, יחד עם כלב בן יפונה. בהזדמנות זו, הוסיף לו משה את האות י' לשמו, שהיה בתחילה "הושע" (במדבר יג, טז). יהושע היה משרתו של משה ותלמידו. כאשר עלה משה להר סיני לקבל את לוחות הברית, ליווה אותו יהושע חלק מן הדרך.

באיזור שולטות בתקופה זו האימפריה הכנענית והאימפריה החיתית
1040 לפנה"ס מגילת רות
המגילה מגוללת את סיפורה של רות הגיורת, המגיעה בעקבות חותנתה היהודיה אל שדות בית לחם, תהליך התאקלמותהּ והשתרשותהּ בחברה היהודית והפיכתה לאם המלכות היהודית. רות המואביה, שעל שמה נקראת המגילה, היא סבתא-רבתא של דוד המלך.
1029 לפנה"ס שאול מלך ישראל
שאול בן קיש איש ימיני. היה, לפי התנ"ך, המלך הראשון על ממלכת ישראל המאוחדת.
על פי ספר שופטים, לאחר כיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון, עם ישראל היה חסר מנהיג קבוע במשך מאות שנים. מנהיגים שבטיים, שנקראו שופטים, עלו בזמני מצוקה, הובילו מערכות צבאיות ואף ביססו הנהגה יציבה במשך עשרות שנים, אך בניהם לא המשיכו בתפקידי ההנהגה אחריהם. במהלך תקופה זו היו השבטים מפולגים, שיתופי פעולה ביניהם היו חלקיים ומדי פעם אף פרצו מלחמות אחים.את תקופת השופטים חתם שמואל הנביא. בני שמואל לא היו ראויים להנהיג את העם וכאשר שמואל הזדקן באו זקני ישראל וביקשו ממנו למנות לעם מלך. למרות התנגדותו של שמואל לעצם מוסד המלוכה הוא נאלץ להסכים לבקשת העם. שמואל משח את שאול האנונימי בשמן בטקס נסתר לאחר שהלז בא אליו כדי לבקש את עזרתו במציאת האתונות האובדות של אביו. לאחר זמן מה כינס שמואל את כל העם והכתיר את שאול בטקס פומבי. לאחר מלחמת שאול בנחש העמוני שאיים על תושבי יבש גלעד ביצע שמואל טקס הכתרה שלישי.
1029 לפנה"ס - 1004 לפנה"ס
1004 לפנה"ס איש בושת (אשבעל) מלך ישראל
בן שאול, הומלך על ידי אבנר בן נר לאחר מות שאול ואחיו
1004 לפנה"ס - 1002 לפנה"ס
1002 לפנה"ס דוד מלך ישראל
הומלך על ידי שמואל במשך שבע וחצי השנים הראשונות מלך על יהודה בלבד. דָּוִד בֶּן יִשַׁי (1040 לפנה"ס – 970 לפנה"ס - לערך; על פי המסורת דוד נולד ונפטר בחג השבועות) היה לפי המתואר בתנ"ך מלכה השלישי של ממלכת ישראל המאוחדת (אחרי שאול המלך ואיש בושת), ומייסדה של שושלת בית דוד ששלטה בממלכת יהודה במשך כ-400 שנה עד חורבן הבית הראשון.
1002 לפנה"ס - 965 לפנה"ס
1000 לפנה"ס ירושלים בירת העם
דוד המלך כובש את ירושלים מידי היבוסים וקובע אותה כבירת הממלכה.
965 לפנה"ס שלמה מלך ישראל
שלמה היה מלכהּ הרביעי של ממלכת ישראל המאוחדת, בנו של דוד ואביו של רחבעם. קורותיו מסופרות בספר מלכים וכן בקוראן. על פי המקרא הוא בנה את בית המקדש הראשון בירושלים, ונחשב לחכם מכל האדם. נקרא גם ידידיה על ידי נתן הנביא, וקהלת על פי המייחסים לו את כתיבת ספר קהלת.
965 לפנה"ס - 928 לפנה"ס
970 לפנה"ס הקמת בית המקדש הראשון
שלמה המלך בונה בעיר את בית המקדש הראשון. בית המקדש הוא המרכז המדיני והרוחני של העם.
928 לפנה"ס התפלגות בעם
התפלגות המלוכה. ירושלים נשארת עיר הבירה של ממלכת יהודה.
757 לפנה"ס הנביא ישעיהו
ישעיהו בן אמוץ היה נביא שפעל בממלכת יהודה בימי המלכים עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו. נבואותיו עוסקות במלחמה בעוולות החברתיים, בעבודה זרה ובתפיסה שפולחן הקורבנות אינו יכול לכפר על החטאים. אחת הנבואות המפליאות, היא נבואת אחרית הימים - חזון אחרית הימים (ישעיהו פרק יא). בנבואה זו מנבא ישעיהו כי באחרית הימים "וגר זאב עם כבש" וכן "ונמר עם גדי ירבץ".
733-722 לפנה"ס חורבן ממלכת ישראל
גלות אשור - הגליית יושבי ממלכת ישראל הצפונית ועבר הירדנית בידי שלמנאסר החמישי מלך אשור, והשלמתה בידי יורשו סרגון השני ב-722 לפנה"ס.

בעולם התחילה להתפתח תרבות יוון העתיקה - המאופיינת בעיקר על ידי מוטיבים גאומטריים וקווים ישרים בציור. הומרוס - גדול משורריה של יוון העתיקה מחבר את היצירות הידועות איליאדה (טראגדית חורבן חברוּת ומשפחה בעת מלחמה) והאודיסיאה
701 לפנה"ס המלחמה ביהודה
בשנת 701 לפנה"ס, בעקבות מותו של המלך סרגון השני, פרץ מרד רב ממדים במערב האימפריה האשורית. המרד לובה על ידי המצרים, אך מאחוריו כנראה עמד מרדוך-בלדן. סנחריב, המלך החדש של אשור, מיהר לפעול כנגד ברית המלכים שעמדה מולו וצעד למערב בראש כח של כ-200,000 איש.
חזקיהו, כמתואר במנסרה, נכנע לסנחריב, שילם את המס והמצור הוסר. בתואם לכתוב במקרא המנסרת מתארת את כיבושיו בערי יהודה, לעומת זאת כלפי ירושלים נכתב, "וספרתי כשלל. (חזקיהו) עצמו, כציפור בכלוב". ומהעדר תיאור כיבוש, מוכח שהוא כשל בכיבוש ירושלים ככתוב במקרא.

בעולם: סנחריב בנו ויורשו של סרגון השני מלך אשור. עלה לכס המלכות בשנת 705 לפנה"ס. שלטונו היה בלתי יציב, ומלא מרידות
627 לפנה"ס ירמיהו הנביא
ירמיהו החל לנבא בשנה ה-13 ליאשיהו היא שנת 627 לפנה"ס (יאשיהו עלה למלכות בשנת 639 לפנה"ס). הוא המשיך לנבא עד לחורבנה של יהודה בידי הבבלים. הוא נשא את נבואותיו ביהודה, אך כמה מהן נאמרו במצרים. תקופת נבואתו חלה בעת כהונתם של המלכים יאשיהו (639-609), יהואחז (609), יהויקים (608 לפנה"ס - 598 לפנה"ס), יהויכין (597 לפנה"ס) וצדקיהו (596 לפנה"ס - 586 לפנה"ס). בדומה למצב בימי הנביא ישעיהו, מלכי יהודה העיקריים בימיו של ירמיהו – יאשיהו וצדקיהו – נחשבים בעיני המסורת לצדיקים.
תפקידו של ירמיהו כנביא הוגדר בנבואת ההקדשה שלו: "לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס", ורק אחר-כך "לבנות ולנטוע". הרקב הדתי והמוסרי שעלה בלב האומה במשך הדורות הקודמים השחית אותה עד לאין מרפא, ואין תקנה אלא להרוס את המדינה ולנתוש את האומה מארצה, כדי להשיבה אל יסודות האמונה והמוסר.
586 לפנה"ס
ט באב
חורבן בית המקדש הראשון - גלות בבל
נבוכדנצאר מלך בבל החריב את בית המקדש הראשון מעל 100,000 יהודים נהרגו במהלך הפלישה ויוצאים לגלות.
גלות בבל היא גלות ממלכת יהודה, שהחלה בשנת 597 לפנה"ס על ידי נבוכדנצאר והושלמה ב-586 לפנה"ס עם הגליתו של המלך צדקיהו.

נבוכדנצר השני (630–562 לפנה"ס לערך) היה מלך בבל שהחריב את בית המקדש הראשון, בנו של המלך נבופלאסר.
539 לפנה"ס שיבת ציון
כורש מלך פרס כובש את בבל ונותן ליהודים אפשרות לחזור ליהודה. עליית עזרא והשר נחמיה והחלה בניית ירושלים ובית המקדש מחדש

בעולם: הצהרת כורש היא הכרזתו של המלך כורש, מייסד הממלכה הפרסית, בשנת 538 לפני הספירה, המאפשרת לכל העמים תחת מלכותו לחזור לפולחן אלוהיהם. ליהודים שגלו לבבל עם חורבן הבית הראשון בשנת 586 לפני הספירה אף התאפשרה השיבה לאוטונומיה היהודית בארץ ישראל.
515 לפנה"ס חנוכת בית המקדש השני.
בתקופה זו נחתמה התורה - חתימת התורה.
482 לפנה"ס מגילת אסתר
ניסיון השמדתם והצלתם של יהודי ממלכת פרס בימי המלך אחשוורוש. מאורע זה, לפי המגילה, שימש יסוד לקביעת חג הפורים. במוקד המגילה עומדת מזימתו של המן להשמיד את כל היהודים, כשמולו עומדים מרדכי היהודי ודודניתו אסתר, אשר נבחרת בראשית הסיפור להיות למלכה, והודות למעמדה ותושייתה מצליחה לסכל את מזימתו של המן.

בעולם: אפלטון 427 לפנה"ס - פילוסוף יווני, מתמטיקאי, מהמשפיעים ביותר בתולדות הפילוסופיה המערבית. תלמידו של סוקרטס, מורו של אריסטו, מחברם של כתבים רבים ומייסד האקדמיה באתונה. בספרו של אפלטון "המדינה", צורת השלטון שנבעה מפילוסופיה זאת התגלתה כבעלת היררכיה קבועה ונוקשה של מעמדות העוברים מאב לבן, שלטון בו האמנות מדוכאת למען טובת המדינה.
250 לפנה"ס תרגום השבעים
תרגום השבעים הוא במקורו תרגום שנעשה על ידי יהודים, עבור יהודי אלכסנדריה, ששפתם באותם ימים הייתה יוונית, והעיר הייתה תחת השלטון ההלניסטי של מצרים התלמיית. שבעים ושניים זקנים יהודים שהוזמנו לאלכסנדריה על ידי מלך מצרים תלמי השני (פילדלפוס, שמלך בין השנים 285–247 לפנה"ס) כדי לתרגם את התורה, לצורך צירופה לספרייה הגדולה באלכסנדריה. הזקנים תרגמו באורח פלאי את נוסח התורה באופן זהה זה לזה.

בעולם: אלכסנדר הגדול - הידוע בעברית גם כ"אלכסנדר מוקדון" (356 לפנה"ס - 10 ביוני או 11 ביוני 323 לפנה"ס) היה מלך מוקדון, ואחד מגדולי המצביאים והמדינאים של העת העתיקה. כיבושיו הנרחבים כללו את ערי המדינה של יוון העתיקה, כל שטחה של האימפריה הפרסית, מספר ממלכות נוספות באסיה ואף חלקים מהודו.
167 לפנה"ס מרד החשמונאים
הרקע לכך - בשנת 333 לפנה"ס אלכסנדר מוקדון כובש את האימפריה הפרסית. מתחילה התקופה ההלניסטית והתרבות היוונית משפיעה באופן ניכר על עם.
מרד החשמונאים נגד שלטון היוונים ביהודה, בשנת 167 לפנה"ס יהודה המכבי משחרר את ירושלים ומחדש את העבודה בבית המקדש.
66 לפנה"ס המרד הגדול
היה הראשון מבין שלוש מרידות גדולות שמרד העם היהודי נגד האימפריה הרומית (המרידה השנייה הייתה מרד התפוצות, והשלישית הייתה מרד בר כוכבא). המרד החל בשנת 66 לספירה, ובין הגורמים לו – אכזריות השלטון הרומי, סכסוך בין יהודים ולא-יהודים (יוונים הלניסטים, סורים, שומרונים ואחרים), ייאוש ממותו של מלך יהודה אגריפס הראשון וכן מתחים פנימיים בין הצדוקים לפרושים. לאחר הצלחות ראשוניות של המורדים, נשלחו אספסיאנוס ובנו טיטוס לדכא את המרד. שיאם של הקרבות היה בשנת 70 לספירה, עם כיבוש ירושלים והחרבת בית המקדש על ידי טיטוס, אולם דיכוי המרידה בכל מעוזי המורדים, ובהם מכוור ומצדה, נמשך כשלוש שנים נוספות.
63 לפנה"ס שלטון הרומאים
פומפיוס, המצביא הרומאי, כובש את ירושלים בשנת 63 לפנה"ס.

בעולם מתחילת תקופת קייסרות רומא הנמשכת 538 שנה, עם הקיסר הראשון משנת 62 לפנה"ס אוגוסטוס קיסר (גאיוס יוליוס אוקטוויאנוס) ועד לקיסר האחרון שמת בשנת 476 לספירה רומולוס אוגוסטולוס. ב 538 שנים שלטו כ 75 קיסרים.
37 לפנה"ס שלטון הורדוס
הורדוס שולט בעם ובונה מחדש את בית המקדש בירושלים.
4 לפנה"ס ישו
יהודי שנולד בנצרת שהפריע לו מאוד השחיתות שששרה בתקופתו בארץ הפך שולחנות בירושלים והרגיז לא מעט בעלי הון וממון.
יֵשׁוּ או יֵשׁוּעַ (לפי המשוער 4 לפנה"ס - 29 לספירה) הוא הדמות המרכזית בדת הנוצרית. באמונה הנוצרית הוא נחשב לבנו של אלוהים, הישות השנייה בשילוש הקדוש וכמשיח שבמותו בייסורים כיפר על עוונות המין האנושי כולו ישו הוצא להורג בצליבה בהוראת הנציב הרומי על יהודה, פונטיוס פילטוס. אחר הוצאתו להורג בצליבה התפתחה סביב דמותו ותורתו הדת הנוצרית. ישו עצמו לא כתב חיבור כלשהו, ורוב החומר על אודותיו, מקורו ב"ספרי הבשורה" (האוונגליונים), הכלולים בברית החדשה, שנכתבו שני דורות לפחות אחרי זמן מותו המשוער ומטרתם הייתה להפיץ את האמונה הנוצרית ברחבי העולם תורתו העיקרית של ישו: ישו החשיב במיוחד מצוות בין אדם לחברו, וראה בעושר החומרי סוג של סכנה, או מגבלה דתית.
 
ציר הזמן במורשת העם היהודי - ארועים חשובים בתולדות העם היהודי לאחר הספירה
66 מרד היהודים ברומאים
70 חורבן בית המקדש השני - גלות רומי - גלות אדום
השמדת בית המקדש השני על ידי טיטוס הרומאי מעל 2.5 מליון יהודים נהרגו במלחמה מעל מליון יהודים הוגלו לאימפריה הרומית מעל 100 אלף יהודים נמכרו לעבדות.
132 מרד בר כוכבא
מרד בר כוכבא הוא מרד שערכו יהודי ארץ ישראל כנגד שלטון האימפריה הרומית בימי הקיסר אדריאנוס, בין השנים 132-136 לספירה. בראש המרד עמד שמעון בר כוכבא, אשר זכה לתמיכת חכמי דורו ובראשם רבי עקיבא. המרד נחל הצלחה בתחילתו, אך לאחר מכן דוכא ביד ברזל. מאות אלפי יהודים נהרגו והיישוב היהודי בארץ ישראל כמעט והוכחד. תקופת שלוש השנים שבהן שלט בר כוכבא בממלכת יהודה, הייתה לתקופת העצמאות האחרונה של עם ישראל בארצו, עד להקמתה של מדינת ישראל.
נפילת ביתר - ביום הזה נפלה ביתר בידי הרומאים - מרד בר כוכבא קרס מעל 10,000 יהודים נטבחו למוות
רבי עקיבא היה מנהיגו הרוחני של מרד בר כוכבא, וישנם עדויות להשתתפות תלמידיו במרידה. רבי עקיבא הטביע את חותמו על הלכות רבות ועל ערכים במסורת ובחשיבה היהודית. הוא נזכר בתלמוד הבבלי קרוב ל-1,500 פעמים. נחשב לסמל למסירות נפש על התורה. כעונש על שלימד רבי עקיבא תורה ברבים, הוא הוצא להורג על ידי הרומאים ביום ה' בתשרי. הרומאים עינו אותו במסרקות ברזל, והוא היה מקבל עליו עול מלכות שמים וקורא את שמע, והאריך ב"אחד" עד צאת נשמתו.
135-425 הסנהדרין עוברת לגליל
סנהדרין או סנהדרֵי הוא בית דין של שבעים ואחד דיינים (ויש אומרים: שבעים דיינים) שהיווה ערכאה עליונה לפסיקת הלכה בעם היהודי, בדומה לבית דין של עשרים ושלושה דיינים (המכונה "סנהדרין קטנה"), שפעלו בעם ישראל עד שנת 425 לערך. בכללי פעולתה עוסקת מסכת סנהדרין.
הסנהדרין, או בשמה המקורי "מועצת הזקנים", הייתה המוסד הדתי העליון ביהודה בימי בית שני, אך שימשה גם כהנהגה מדינית. המוסד התפתח ממוסד קדום לו - הכנסת הגדולה. בידיה רוכזו סמכויות משפטיות ומדיניות. היא הנהיגה את העם וייצגה אותו, והיוותה גם בית מדרש עליון ללימוד תורה. את הבסיס לסנהדרין נטלו חז"ל מ-70 הזקנים שסייעו ביד משה רבנו במשפט (במדבר יא, טז-יז).
בעקבות מרד בר כוכבא והגזרות שגזרו הרומאים בעקבותיו על יהודה, עברה הסנהדרין לגליל. היא ישבה בכפרים קטנים כמו אושא ושפרעם, כדי להרחיק ממנה את עינה של הקיסרות הרומאית. רבי יהודה הנשיא - נשיא הסנהדרין, שישב בבית שערים, העביר לעירו את הסנהדרין, וכאשר חלה ועבר לציפורי, עברה אתו לשם גם הסנהדרין. בימי רבי יהודה נשיאה, עברה הסנהדרין לטבריה למשך תקופה ארוכה.71 חברי הסנהדרין היו העילית הרוחנית של העם היהודי. רבן גמליאל השני הוא אחד הבולטים שבחברי הסנהדרין הגדולה ולפי המסורת מרדכי היהודי היה בין חברי כנסת הגדולה, גלגולה הקודם של הסנהדרין.
380 הכרזה על הנצרות כדת האימפריה הרומית
תאודוסיוס הראשון הכריז ב-380 על הפיכת הנצרות (Religio licita) לדת רשמית באימפריה הרומית וב-392 כי הנצרות הופכת לדת המותרת היחידה, כל פולחן שאינו נוצרי נאסר לחלוטין.
610 מוחמד נביא האיסלם
הוא מייסד האסלאם. באסלאם האורתודוקסי (הסוני והשיעי) הוא נחשב לאחרון ולחשוב ביותר מבין הנביאים.
המסורת המוסלמית מספרת, כי כאשר מוחמד היה בן 40 (שנת 610 לספירה על-פי המשוער), ובעודו מתבודד במערה מחוץ לעיר מכה, נגלה אל מוחמד המלאך ג'יבריל (מלאך זה מזוהה בדרך כלל עם המלאך גבריאל במסורות היהודית והנוצרית).
לאחר מעברו למדינה, כתב מוחמד את "עהד אל-אֻמה" (חוזה האומה), בו הכריז על ישוב הסכסוך הישן בין השבטים הערביים, והכריז על כל המאמינים המוסלמים כעל אחים אשר המלחמה ביניהם אסורה. עובדי האלילים נחשבו לכאלה שיש להילחם בהם, אולם בהדרגה התאסלמו תושבי חצי האי ערב. מוחמד לא ראה ביהודים עובדי אלילים, אולם משהתגלעו סכסוכים בינו לבין השבטים היהודים באזור, נלחם בהם והוציא להורג את הגברים שביניהם. הנשים והילדים אולצו להתאסלם. הילדים והנשים היהודים שהתאסלמו תרמו לאסלאם מסורות שמקורן יהודי, ואשר מכונות בערבית "איסראיליאת"
יחסו של מוחמד ליהודים - בראשית גיבושה של הדת המוסלמית בידי מוחמד ניכרות השפעות יהודיות - הקביעה כי יש להתפלל תוך פנייה לירושלים, קביעת יום צום ביום העשירי של החודש הראשון ועוד. עם הגירתו של מוחמד לאל-מדינה, והתחזקותו הפוליטית והצבאית, התגלעו סכסוכים קשים בינו לבין השבטים היהודיים באל-מדינה ובח'יבר. סכסוכים אלה הידרדרו למלחמות ולמעשי טבח של אנשי מוחמד ביהודים.
638 כיבוש ירושלים על ידי המוסלמים
1040 תחילת תקופתו של רש"י
1096 תחילת תקופת מסעי הצלב
1171 עלילת הדם הראשונה עלילת הדם בעיר בלואה (Blois) שבצרפת בשנת 1171
נראה שחבילת עור מעובד שנפלה מיהודי בעת שפגש משרת נוצרי היא שהציתה את ההאשמה. המשרת חשד שהחבילה היא גופת ילד ודיווח זאת לאדונו. האדון, שהסתכסך עם גבירה יהודיה כלשהי, ניצל את ההזדמנות. השלטונות בבלואה שיתפו פעולה עם המאשימים ומיהרו להרשיע בדין את כל יהודי העיר. המחיר בנפש היה גבוה: 31 מיהודי הקהילה נכלאו בתוך בית ונשרפו חיים.
1263 תקופת הרמב"ן
1290 גירוש יהודי אנגליה
ביום זה חתם אדוארד הראשון של אנגליה על צו גירוש היהודים מאנגליה, לא הותר להם לחזור עד המאה ה 17
1492 גירוש יהודי ספרד
ביום זה הוציא מלך ספרד , פרדינד, ואשתו, אזבלה צו לגירוש כל היהודים בספרד

בעולם: 1492 גילוי אמריקה
1570 תקופת האר"י הקדוש ומקובלי צפת
1651 תקופתו של משיח השקר שבתאי צבי
שבתי צבי, יליד איזמיר, עסק בצעירותו במיסטיקה ובקבלה. בתקופה זו החלו להתגלות אצלו סימני שיגעון שהמשיכו ללוות אותו כל חייו, ונתן העזתי שכנע אותו בדבר היותו משיח. שבתי צבי סבב בעולם ואסף תומכים ומאמינים רבים. באותה תקופה הוא תיקן תקנות, ביטל מנהגים דתיים ומינה את אחיו ואת מכריו ל"מלכים".שבתי צבי נאסר על ידי העות'מאנים ב-1666 בעקבות האשמות של מקובל בשם נחמיה כהן. לצבי ניתנה אפשרות לבחור בין התאסלמות למיתה. הוא בחר להתאסלם, ולאחר מכן קיבל את השם עזיז מוחמד אפנדי, ואחריו התאסלמו חלק מתלמידיו. הדבר היכה בתדהמה את העולם היהודי.
1698 תקופת הבעל שם טוב, יסוד התנועה החסידית
1789 המהפכה הצרפתית
המהפכה הצרפתית, שסיסמתה הייתה "חירות, שוויון ואחווה", היא תקופה בהיסטוריה של צרפת שהתרחשה בשנים 1789–1799, ובה חלו שינויים קיצוניים בחברה ובפוליטיקה של צרפת. המהפכה הגיעה לקצה ב-1799, כאשר נפוליאון בונפרטה תפס את רסן השלטון בהפיכה צבאית. הפיכה זו הובילה בסופו של דבר לקץ המשטר הרפובליקני בעת שנפוליאון הכתיר את עצמו לקיסר צרפת בשנת 1804 והקים את הקיסרות הראשונה.
1791 תחילת האמנסיפציה באירופה
השוואת זכויותיהם של היהודים לסביבה המקומית – הייתה שלב בתהליך היסטורי ממושך, בן למעלה ממאה שנה, של שאיפת היהודים להתערות בחברה האירופאית האמנציפציה התממשה לראשונה בצרפת, במהלך המהפכה הצרפתית (1789) - נוכח סיסמאות המהפכה של שוויון, חירות ואחווה.
האמנציפציה באה לידי ביטוי בארבעה מישורים עיקריים:
1.השוואת מעמדם החוקי של היהודים לבני דתות אחרות במדינה.
2.מעבר לערים גדולות – בתוך אירופה, כמו למשל וינה, פריז, פרנקפורט ועוד.
3.אימוץ כללי החברה המערבית – ניהול שיחה בלשון האירופאית המקומית במקום יידיש, לבוש מערבי, חיפוש אחרי מקצועות חדשים, בחלקם חופשיים (רופאים, עורכי דין, עיתונאים, מורים, סוחרים, בנקאים ועוד.)
4.שינויים בחינוך – מעבר לבתי ספר אחרים, שאינם יהודיים, השתלבות במוסדות אקדמאיים.
1881 תחילת העליה הראשונה
העליה הראשונה היא גל העליה משנת תרמ"ב (1881), עד שנת תרס"ד (1904). בראשית התקופה מנתה האוכלוסיה היהודית בארץ ישראל כ-26,000 נפש. במשך התקופה באו אליה עולים ותיירים רבים ממגוון מדינות ביבשות אירופה, אפריקה ואסיה. בסיומה, נאמדה האוכלוסיה היהודית בארץ כ-55,000 נפש. תקופת העלייה הראשונה נקראה כך, בשל מימדיה הגדולים, ומפני הצלחתם של אנשי התקופה לממש לראשונה התיישבות יצרנית ועצמאית עירונית וחקלאית נרחבת בארץ ישראל.
עיקר העולם מגיעים מרוסיה - הצאר הרוסי משתמש ביהודים כשעיר לעזזל.
1882 האוטואמנציפציה - שחרור עצמי האוטואמנציפציה היא חוברת פרי עטו של ד"ר יהודה לייב פינסקר, לימים מראשי חובבי ציון, שפורסמה בראשית שנת תרמ"ג (1882).
במטרה לעורר את יהודי מערב אירופה העשירים להתפכח מרעיון השוויון באמצעות התבוללות, שלא יוכל להצליח, ולסייע בהקמת תנועה לאומית יהודית. עם זאת, החוברת עוררה בעיקר את יהודי מזרח אירופה הסובלים. פינסקר קרא ליהודים שבמקום אמנציפציה ליהודים שהייתה בסוף המאה ה-19 באירופה האנטישמית, להקים בית לאומי בציון. בשער הספר הביא פינסקר את מאמרו של הלל הזקן: "אם אין אני לי מי לי? ואם לא עכשיו – אימתי?".
בחיבורו הביא פינסקר מספר סיבות לשנאת העמים כלפי היהודים. הראשונה – סיבה פסיכולוגית לאומית: לעם היהודי חסרים התנאים הבסיסיים המציינים את הוויתו כעם, ולכן בניו אינם במעמד שווה בין כל העמים. לעם היהודי אין מולדת משלו, הוא חסר "מרכז כובד", ממשלה או נציגים רשמיים. ומאחר שהוא חסר את המרכיבים הללו ישנה סלידה קבועה של עמי העולם מן היהודים. מסיבה זו אין כבוד הדדי בין העמים והיהודים, אלא פחד: היהודים פוחדים מן העמים האחרים שינסו להשמידם, ואילו העמים מפחדים מהיהודים כי אינם מצליחים להשמידם. פחד זה כינה פינסקר "יודופוביה", והגדירו כמחלה שמקורהּ נעוץ במעמדם החריג של היהודים בשל היותם חסרי מדינה
1894 עלילת דרייפוס בצרפת
באותה צרפת "הנאורה" שלאחר המהפיכה הצרפתית מגלה סימני אנטישמיות. אלפרד דרייפוס היה קצין יהודי בצבא הצרפתי שהואשם בבגידה על לא עוול בכפו, בפרשה שזכתה לשם "פרשת דרייפוס". ב-1904 תבע דרייפוס חקירה חדשה, וב-12 ביולי 1906 הכריז בית המשפט לערעורים כי דרייפוס חף מכל פשע. הוא הוחזר לצבא הצרפתי והועלה לדרגת מאיור (רב-סרן) ובנוסף הוענק לו אות אביר לגיון הכבוד בטקס פומבי
29/08/1897 הקונגרס הציוני הראשון - ראשית הציונות
התכנס בבזל הקונגרס הציוני הראשון ביוזמתו של בנימין זאב הרצל והוקמה ההסתדרות הציונית העולמית. מרבית צירי הקונגרס הגיעו ממזרח אירופה וזאת משום שבאופן כללי מערב אירופה אפשרה ליהודים להיקלט בתוכה. הרצל נבחר לעמוד בראש ההסתדרות.
ב-1897, הוקם הארגון היהודי הסוציאליסטי שנקרא הבונד. הבונד מנה בשיאו כ-2.5 מיליון יהודים. חברי הבונד האמינו בתחייה לאומית של היהודים במקומות מושבותיהם, והתנגדו לרעיון הציוני. למעשה בתקופה זו קמו זרמים ציונים בעם. הזרמים המרכזיים בציונות קראו לשחרור לאומי של העם היהודי, ואף להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
1903 פרעות קישינב
היו פרעות שהתרחשו בשנת 1903 בעיר קישינב שבחבל בסרביה, שסופח לאימפריה הרוסית ב-1812 (כיום בירתה של רפובליקת מולדובה, אחת מחבר המדינות העצמאיות שהוקמו לאחר התפרקותה של ברית המועצות בשנת 1991).
הפוגרום פרץ על רקע של אנטישמיות שהופצה בעיר במשך שנים, על ידי העיתונות, ובעידוד מושל פלך בסרביה ר"ס פון ראאבן, מפקדי הצבא והמשטרה המקומיים, וכן גורמים בשלטון המרכזי ובראשם שר הפנים הרוסי פון פְּלֶבֶה. הפוגרום פרץ בעקבות עלילת דם אשר האשימה יהודים ברצח נער נוצרי למטרות דתיות. בקישינב הופיעו בריונים, שקראו "מוות ליהודים" והפיצו כרוזים שבהם נכתב כי הצאר ניקולאי השני התיר לפגוע ביהודים לכבוד חג הפסחא. הפרעות נמשכו יומיים בימים 6–8 באפריל. 49 יהודים נרצחו, מאות נפצעו, ואלפי בתים וחנויות נשדדו ונהרסו. פוגרום זה הצטיין באכזריות מבחילה מצד הפורעים, שהתעללו בקורבנותיהם ועינו אותם בכל מיני עינויים. הפוגרום האכזרי זיעזע את היהודים, ובעקבותיו כתב חיים נחמן ביאליק את הפואמה "בְּעִיר הַהֲרֵגָה" וכן את שירו המפורסם "עַל הַשְּׁחִיטָה".
1905 תחילת העליה השניה
העלייה השנייה הוא גל ההגירה היהודי שהגיע לארץ ישראל בשלטון אימפריה העות'מאנית, משנת תרס"ד 1904 עד קיץ 1914, כאשר נקטע על־ידי מלחמת העולם הראשונה. בשנות העלייה השנייה השתקעו בארץ כ-35,000 עולים, רובם ממזרח אירופה (בעיקר מתחום המושב ומגליציה) וכן מתימן. בסיומה בקיץ שנת תרע"ד 1914 נאמדה האוכלוסיה היהודית בארץ כ-85,000 נפש.
1917 תחילת המנדט הבריטי בארץ ישראל
סוף מלחמת העולם הראשונה, סוף האימפריה העותומאנית שנמשכה כ 400 שנה.
תחילת העליה השלישית - החל בשלהי מלחמת העולם הראשונה, ונמשך עד סיום המשבר הכלכלי בארץ בחורף 1924. רוב העולים באו מאירופה ובמידה רבה ממניעים ציוניים
2/11/1917 הצהרת בלפור
היא הכינוי המקובל למסמך שנחתם בידי שר החוץ הבריטי, הלורד ארתור ג'יימס בלפור, ב-2 בנובמבר 1917 (י"ז חשוון ה'תרע"ח) ועיקרו הכרזה לפיה בריטניה תתמוך בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.
1921 מאורעות תרפ"א
פרעות תרפ"א החלו בכ"ג בניסן ה'תרפ"א (1 במאי 1921) ביפו, והתפשטו ליישובים יהודיים נוספים. המאורעות כללו מעשי רצח, אלימות, אונס, שוד וביזה על ידי ערבים בישובים יהודים. הם נמשכו חמישה ימים, ובמהלכם נהרגו 47 יהודים ונפצעו 140.
1922 הספר הלבן הראשון
הספר הלבן הראשון הוא ספר לבן שפורסם בחודש יוני 1922 על ידי שר המושבות של בריטניה, וינסטון צ'רצ'יל, ותיאר את הכוונות המדיניות של בריטניה בנוגע לעתידה של ארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי.
בספר הלבן הראשון מובאות שלוש נקודות עיקריות:
1.בריטניה ממשיכה לתמוך בעקרונות הצהרת בלפור בדבר הקמת "בית לאומי" ליהודים בתחומי ארץ ישראל.
2. בעקבות טענות ערביות על פגיעה בפרנסתם כתוצאה מהמוני העולים היהודיים לארץ, קבע צ'רצ'יל כי העלייה היהודית לארץ ישראל תוגבל
3.ארץ ישראל המזרחית - עבר הירדן המזרחי, תופרד מארץ ישראל המערבית ותחת שתשמש עתודה קרקעית לבית הלאומי של העם היהודי, תוקם בשטחו ממלכה ערבית אשר מלכה יהיה עבדאללה. למעשה מדובר כאן על נסיגה בריטית ראשונה מכתב מנדט חבר הלאומים - הגושפנקא הבינלאומית לשלטונה של בריטניה בארץ ישראל
1924-1931 העליה הרביעית
עקב תמורות פוליטיות וכלכליות בארצות מוצאם של היהודים, חקיקה עוינת ו אנטישמיות, ובשל תודעה יהודית מסורתית, לאומית וציונית
1927 חציית ארץ ישראל השלמה
הבריטים יוצרים את מדינת ירדן על הגדה המזרחית של נהר הירדן
1929 מאורעות תרפ"ט
מאורעות תרפ"ט (1929) היו סדרה של פרעות אלימות ומעשי טרור מצד הערבים תושבי ארץ ישראל נגד היישוב היהודי בארץ ישראל, שהחלו ב-23 באוגוסט 1929. במהלך המאורעות נרצחו 133 יהודים ונחרבו יישובים וקהילות ברחבי ארץ ישראל.
1930 הספר הלבן השני של פאספילד
הספר הלבן של פאספילד, המכונה גם הספר הלבן השני, הוא ספר לבן שפורסם בחודש אוקטובר 1930 בעקבות מסקנות ועדת שו וועדת סימפסון, שנגעו לגורמים שהובילו למאורעות תרפ"ט (1929). הספר נקרא על שם שר המושבות הבריטי באותה תקופה הלורד פאספילד ועסק במספר תחומים:
1.בתחום הקרקעות נאמר שלא נשארו קרקעות עודפות בארץ וניתן למכור קרקעות ליהודים רק במקרים שלא תהיה פגיעה בערבים, ובהתאם לתוכניות המנדט הבריטי.
2.בתחום העלייה והתעסוקה, העלייה תוגבל בהתאם ליכולת הקליטה הכלכלית ובהתחשב במצב התעסוקה ברחוב הערבי, כל עוד קיימת אבטלה ברחוב הערבי לא יוכלו עולים חדשים לעלות. חובת בריטניה לצמצם את העלייה היהודית לארץ ישראל.
3.בספר נאמר שישנה התחייבות כפולה לערבים וליהודים ולכן מומלץ להקים "מועצה מחוקקת", שתשקף את האינטרסים של כל צד.
הספר הלבן השני היווה נסיגה ממדיניות בריטניה. היתה בו התחייבות כפולה המנוגדת להצהרת בלפור בדבר הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל
1932-1939 העליה החמישית
בעקבות עליית הנאצים לשלטון בגרמניה - החרפת השנאה כלפי היהודים אנטישמיות עולה מדרגה - סיום העלייה היה עם תחילת מלחמת העולם השנייה. מספר העולים מוערך בכ-280,000 נפש. העלייה החמישית מכונה לעתים "עליית היקים" משום שקרוב לרבע מהעולים (כ-60 אלף איש) הגיעו לארץ מגרמניה
1936-1939 המרד הערבי הגדול - מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
המרד הערבי כלל תקיפות כנגד חיילים, מוסדות השלטון הבריטי ונציגיו, ופעולות איבה אלימות של ערבים נגד יהודים. יהודים נרצחו או נפצעו על ידי ערבים בזמן שעבדו, נסעו וטיילו, וגידולים חקלאיים רבים נשרפו. מאורעות אלה היו שונים מן הקודמים להם בהיקפם, בעוצמתם ובארגונם ונמשכו גם תקופה ארוכה יותר. המרד נמשך 3 שנים. עד שהסדר חזר במרץ 1939, הערבים רצחו למעלה מ 400 יהודים ו־200 בריטים. מטרת המרד היתה: ביטול תוכניות בריטיות ויהודיות להקים בארץ ישראל מדינה יהודית, הפסקה כללית של העלייה היהודית, איסור מכירת קרקעות ליהודים.
מאי 1936 ועדת פיל
בחודש מאי 1936 מינתה הממשלה הבריטית ועדת חקירה מלכותית, בראשותו של הלורד פיל (שכיהן בעבר כשר לענייני הודו) על מנת לברר את גורמי היסוד של המהומות.
ביולי 1937 פורסם הדין וחשבון של ועדת פיל, ובו שלושה חלקים: נותן סקירה היסטורית על הבעיה הארצישראלית, טענות שני הצדדים לסכסוך ותוכנית לפתרון בצורה של חלוקת הארץ לשתי מדינות ואזור מנדט בריטי.ועדת פיל הכירה בעקרון של חילופי אוכלוסין בין המדינה היהודית למדינה הערבית. הוועדה גם המליצה על ביצוע הדרגתי של תוכנית החלוקה ובתקופת המעבר מימי המנדט עד להקמת שתי המדינות יהיה על הממשלה הבריטית להקפיא את הבית הלאומי דהיינו לאסור רכישת קרקעות על ידי היהודים בתחומי האזור המיועד למדינה ערבית ולקבוע את העלייה לפי כושר הקליטה של אזור המדינה היהודית בלבד.
1938 ליל הבדולח
ליל הבדולח הוא הכינוי הגרמני הנאצי ללילה שבין 9 ל-10 בנובמבר 1938 (ט"ז בחשוון תרצ"ט), שבו נערך בכל רחבי הרייך השלישי (גרמניה ואוסטריה) פוגרום ביהודים. האירוע כונה כך בפי הגרמנים בשל רסיסי הזכוכית הרבים שהצטברו על הארץ כתוצאה מניפוץ הזגוגיות של בתי מגורים, מוסדות ציבור ובתי עסק רבים של יהודים תושבי גרמניה. בפוגרום נהרסו כמעט כל בתי הכנסת בגרמניה, בתי קברות יהודיים רבים, אלפי חנויות בבעלות יהודים ו-29 בתי כל-בו. יותר משלושים אלף יהודים נעצרו, לעתים על-פי רשימות מוכנות מראש, ונשלחו למחנות ריכוז. בליל הפרעות נרצחו כ-400 יהודים.
1939 הספר הלבן השלישי של מקדונלד - הידוע גם כספר השחור
עיקרי "הספר הלבן" היו: ארץ ישראל לא יכולה להיות שייכת לערבים או ליהודים.
בשטחי ארץ ישראל המנדטורית תוקם תוך עשר שנים מפרסום הספר מדינה דו-לאומית שתהיה שייכת לתושבי הארץ הערבים והיהודים כאחד.
תוגבל רכישת קרקעות על ידי יהודים (עד 95% משטח ארץ ישראל לא יינתן למכירה ליהודים בטענה כי לערבים ריבוי טבעי מהיר והם זקוקים לשטח).
מכסת העלייה היהודית בחמש השנים הקרובות תעמוד על סך 75,000 נפש
1939-1944 השואה
רצח העם והניסיון השיטתי לרצוח את כל בני העם היהודי אשר ביצעו הנאצים, עוזריהם ובני בריתם במהלך מלחמת העולם השנייה.
בהגדרתה הרחבה מתחילה תקופת השואה כבר ב-1933, אז עלתה המפלגה הנאצית בראשות אדולף היטלר לשלטון בגרמניה והחלו רדיפות היהודים. בהגדרתה המצומצמת יותר תקופת השואה מתייחסת לשנות מלחמת העולם השנייה בהן התחילו מעשי הרצח ההמוניים.
29/11/1947 תוכנית החלוקה - כ"ט בנובמבר
סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל והכרזה על תוכנית החלוקה - שתי מדינות לשני עמים
14/05/1948 הכרזת העצמאות של מדינת ישראל התחלת מלחמת העצמאות
הכרזת העצמאות של מדינת ישראל נעשתה בתל אביב ביום שישי, ה' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948 בבית דיזנגוף שבשדרות רוטשילד 16. מאז חוגגת מדינת ישראל מדי שנה בה' באייר את יום העצמאות.
היה זה היום האחרון לקיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. היישוב היהודי בארץ ישראל ידע, שעם סיום המנדט, בחצות הלילה, עלולים צבאות ערב הסדירים לפלוש לארץ, וזאת כדי למנוע את יישום תוכנית החלוקה של עצרת האו"ם. על אף הסיכון הרב שבהכרזה על הקמתה של מדינת ישראל העצמאית והריבונית, ולמול אזהרתו של שר החוץ האמריקני, ג'ורג' מרשל, ועצות של מדינות שונות לדחות את ההכרזה, החליטה מינהלת העם, בישיבה שהחלה ב-12 במאי 1948 והסתיימה בשעה 1:45 לאחר חצות, לצאת בהכרזה ההיסטורית על הקמת המדינה. דוד בן גוריון מתמנה להיות ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.
1951 פרוגרום ביהודי עירק - מבצע עזרא ונחמיה
החל מינואר 1951 החלו פיגועים שונים במרכזים יהודיים בעיראק בתים נשרפו ורכוש של יהודי עירק נבזז. ב-10 במרץ 1951, יום אחד לאחר תום מועד הרישום לשלילת הנתינות, נקרא בית הנבחרים הערקי לישיבה סודית, בה התקבל חוק הקפאת הרכוש של היהודים חסרי הנתינות. באותו לילה עברה המשטרה של ממשלת עירק, מלווה בנציגים מארגון הסוחרים, על כל חנויות היהודים ונעלו אותן. למחרת הוקפאו חשבונותיהם של היהודים, נמנע מהם למכור את ביתם וגם מכירת מיטלטליהם.
במהלך האירועים הקשים, נכלאו יהודים רבים בבתי הסוהר בעיראק הוכו הושפלו ועונו. בתאריך 19 בינואר 1952 הוצאו יוסף בצרי ושלום צאלח להורג בתלייה בבגדאד, לאחר שעונו קשות. יהודי עיראק זוכרים היטב את המשפט שאמר בצרי בהעלותו לגרדום, כאשר אפילו השק השחור שכיסה את פניו לא החניק את צלילות הצעקה: "תחיא אשראיל!"- תחי מדינת ישראל!
בארץ החלו במבצע עזרא ונחמיה - העלאת יהודי עירק מבצע עזרא ונחמיה נמשך עד ינואר 1952, לאורך עשרים חודשים בדיוק. 110,618 מרבית יהודי עיראק הגיעו לישראל בדרך האוויר ב-900 טיסות. היהודים מעירק הגיעו לישראל ונקלעו למציאות חיים חדשה - חיי מצוקה באוהלים חלקם בצריפים במעברות. מבין העליות של יוצאי אסיה-אפריקה, הייתה העלייה מעיראק אחת העליות אשר הביאו עימן אינטלקטואלים בשיעור ניכר התנועה היהודית שהגיעה מעיראק ארצה הצליחה לשגשג בכוחות עצמה ללא סיוע השלטונות.
26/01/1954 משה שרת מתמנה להיות ראש הממשלה השני של מדינת ישראל
17/03/1954 טבח מעלה עקרבים - רצח יהודים שמזעזע את המדינה
פיגוע ירי קשה בעלה עקרבים שבנגב, במהלכו נרצחו ביריות ע"י טרוריסטים ערבים 11 יהודים שהיו בדרכם חזרה מאילת באוטובוס אגד
03/11/1955 דוד בן גוריון נבחר לכהונה שניה כראש ממשלת ישראל
10/1956 מלחמת סיני - מבצע קדש בשת"פ עם בריטניה וצרפת
הידועה גם בשמה הרשמי "מבצע קדש", הייתה מלחמה יזומה של ישראל, בשיתוף המעצמות האירופיות הממלכה המאוחדת וצרפת, לכיבוש חצי-האי סיני והשתלטות על תעלת סואץ.
11/5/1961 חטיפתו של אדולף אייכמן בארגנטינה והבאתו למשפט בישראל
היה מבכירי המנגנון הנאצי בגרמניה, בדרגת אובר-שטורמבנפיהרר (סגן-אלוף) באס אס, מהאחראים הראשיים לביצועה בפועל של תוכנית הפתרון הסופי להשמדת יהודי אירופה במהלך השואה נחטף על ידי המוסד בארגנטינה והובא למשפט בישראל. הורשע, נדון למוות בתלייה, והוצא להורג ב 31 במאי 1962.
26/6/1963 לוי אשכול מתמנה להיות ראש הממשלה השלישי של ישראל
בתקופת אשכול נחנך המוביל הארצי ונפתחת מלחמת ששת הימים
06/1967 מלחמת ששת הימים - איחוד ירושלים
שבעקבותיה התרחב מאוד השטח שבשליטת מדינת ישראל ("הקו הסגול"): יהודה ושומרון, רמת הגולן וסיני נכבשו מידי ירדן, סוריה ומצרים, בהתאמה.
26/2/1969 לוי אשכול נפטר ויגאל אלון הופך להיות ראש ממשלה בפועל
17/3/1969 גולה מאיר מתמנה להיות ראש ממשלת ישראל הרביעית
1972 מרץ מחאת הפנתרים השחורים
הפנתרים השחורים היא תנועת מחאה ישראלית של צעירים מבני הדור השני של עולים לישראל ממדינות ערב. אנשים אלו הצליחו להעלות אל פני השטח את מצוקת העוני, הפער בין עניים לעשירים והיחסים העדתיים בחברה הישראלית. לאחר מחאה אלימה זו נעתרה הממשלה לדון ברצינות בטענותיהם של הפנתרים ואף הוקמה ועדה ציבורית למציאת פתרון למצוקתם. מסקנות ועדת הבדיקה העלו כי אכן שכבות רבות הופלו לרעה. בעקבות כך, הוגדלו באופן משמעותי תקציבי המשרדים שעסקו בעניינים חברתיים. כספים רבים הופנו לטיפול בשכבות המוחלשת.
05/09/1972 טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן הוא אירוע טרור שהתרחש ב-5–6 בספטמבר 1972, במהלך האולימפיאדה העשרים שהתקיימה במינכן בגרמניה המערבית, ואשר בו נרצחו אחד-עשר ספורטאים, מאמנים ושופטים, חברי המשלחת האולימפית הישראלית, על ידי מחבלים פלסטינים מארגון "ספטמבר השחור". בעקבות הטבח, החליטה ממשלת ישראל, בראשות גולדה מאיר, לחסל את כל חברי ארגון "ספטמבר השחור" שהיו מעורבים ברצח הספורטאים. המשימה הוטלה על "המוסד", שבמבצע זעם האל אכן הצליח להרוג, במאמץ שנמשך שנים אחדות, לפחות שמונה מהאחראים לרצח, ובהם מפקד הארגון, עלי חסן סלאמה, שחוסל בינואר 1979.
10/1973 מלחמת יום הכיפורים
הידועה בפי הערבים כמלחמת אוקטובר הגדולה או מלחמת הרמאדן. שבה ניסו מצרים וסוריה להחזיר לעצמן חלק מהשטחים שאיבדו במלחמת ששת הימים, ובסופה היו בירותיהן מאוימות על ידי כוחות צה"ל. במלחמת יום כיפור נפלו 2,222 חיילים ישראלים לעומת כ- 20,000 חייילים ערבים.
3/6/1974 יצחק רבין מתמנה להיות ראש הממשלה החמישי של מדינת ישראל
4/7/1974 מבצע אנטבה - מבצע יונתן
פעולה צבאית שביצע צבא ההגנה לישראל באוגנדה, במטרה להציל 105 נוסעים יהודים, ישראלים ואנשי צוות מטוס אייר פרנס, שנחטפו על ידי טרוריסטים ערבים במהלך טיסתם מישראל לצרפת
20/6/1977 מנחם בגין מתמנה להיות ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל
אחרי 29 שנים ששלטה במדינה מפלגת מפא"י , העבודה חל מהפך כפי שהגדיר קריין הערוץ הראשון חיים יבין.
בגין היה יו"ר תנועת החרות ומפלגת הליכוד, שר בממשלות ישראל, מפקד האצ"ל בתקופת המאבק במנדט הבריטי, חותם הסכם השלום עם מצרים וחתן פרס נובל לשלום לשנת 1978.
תמיכה מיוחדת קנה בגין בערי הפיתוח ובקרב עדות אשר הרגישו מרוחקות או מקופחות על ידי ה"השלטון האליטיסטי", לעומת בגין אשר היה "דובר השכבות החלשות" ובהזדמנויות רבות שטח תוכניות לצמצום העוני. בגין הביא תפיסת עולם שבמרכזה לא עמד בהכרח ה"ישראלי" שדמותו מתבססת על איש היישוב "הוותיק", איש קיבוץ, בעל תרבות אירופית, אלא דווקא "היהודי", על עדותיו ומסורותיו הישנות, שכולן לגיטימיות. בגין הפנה את האשמה בפער החברתי-עדתי אל תנועות העבודה והציג אלטרנטיבה שלטונית בעלת תפיסת עולם שונה.
26/3/1979 הסכם השלום עם מצרים
הסכם השלום בין ישראל למצרים הוא הסכם שנחתם על ידי נשיא מצרים אנואר סאדאת, ראש ממשלת ישראל מנחם בגין ונשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר, על מדשאות הבית הלבן ב-26 במרץ 1979. חתימת ההסכם הייתה אחד מרגעי השיא בתהליך שהחל עם חתימת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים בשנת 1974 (בעקבות מלחמת יום הכיפורים), המשיך בביקורו של אנואר סאדאת בישראל (19/11/1977) ונאומו בכנסת, והסתיים ב-1982 עם השלמת פינוי חצי האי סיני והעברתו לידי מצרים.
7/6/1981 מבצע אופרה, הידוע גם כמבצע תמוז, הוא מבצע הפצצת הכור הגרעיני העיראקי תמוז ע"י חיל האויר הישראלי באוגוסט 1980, בנאום אלים במיוחד, שב סדאם חוסיין ואיים בהשמדתה של ישראל ואילו בישראל שקדו על הכנת תשובה מתאימה.
5/6/1982 מלחמת לבנון הראשונה
או בשמה הרשמי מלחמת שלום הגליל; החלה כ"מבצע שלום הגליל", שנועד להרחיק את איומי הקטיושות מלבנון ולסלק ממנה את ארגוני הטרור.
מלחמת לבנון הראשונה (שמה הרשמי בתחילתה: מבצע שלום הגליל, ובר"ת: של"ג) התרחשה בין ישראל לסוריה ולארגוני טרור פלסטיניים שפעלו נגד ישראל בשטח לבנון, על רקע מלחמת האזרחים בלבנון. ישראל החלה בהפצצות של חיל האוויר הסורי ב-5 ביוני 1982 כחלק ממבצע ערצב 19, שלאחריהן פלשה ישראל ללבנון ב-6 ביוני, והסתיימה כעבור 3 שנים, ביוני 1985, עם נסיגת כוחות צה"ל מרוב שטחה של לבנון והתייצבותם ברצועת ביטחון צרה לאורך הגבול. לאחר 18 שנים, ב-24 במאי 2000 נסוגו כוחות צה"ל לקו הגבול הבינלאומי בעקבות החלטת ממשלת ישראל בראשות אהוד ברק.
10/10/1983 יצחק שמיר מתמנה להיות ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל
13/09/1984 שמעון פרס מתמנה להיות ראש הממשלה השמיני של מדינת ישראל הסכם הרוטציה בינו לבין יצחק שמיר. בתוקפתו פורצת אינפלציה בקצב של למעלה מ 400% שנה. בשנת 1985 שמעון פרס מנהיג תוכנית ליצוב כלכלי לבלימת האינפלציה.
20/10/1986 יצחק שמיר מתמנה להיות ראש ממשלה בכונה שניה - הסכם רוטציה
8/08/1987 פורצת האינתיפאדה הראשונה ב-8 באוגוסט 1987 נרצח קצין מילואים ישראלי וכעבור שבועיים סוכל ניסיון פיגוע התאבדות בירושלים, בקלקליה כיכר השעון נפגע חייל מבקבוק שנזרק על אוטובוס ישראלי, ארועי דקירות וזריקת אבנים על יהודים בכל יהודה ושומרון.
17/01/1991 מלחמת המפרץ הראשונה יממה לאחר פתיחת מבצע סופה במדבר, בלילה שבין 17 ל-18 בינואר הותקפה ישראל על ידי טילי קרקע־קרקע מסוג סקאד בעלי ראש נפץ קונבנציונלי, ששוגרו ממערב עיראק אל עבר גוש דן, מפרץ חיפה והנגב. התקפות אלה לא נסתיימו עד תום המלחמה 28/2/1991.
13/07/1992 יצחק רבין מתמנה להיות ראש הממשלה של מדינת ישראל - כהונה שניה
20/8/1993 תחילת הסכמי אוסלו
הסכמי אוסלו הם סדרה של הסכמים שנחתמו בין ישראל לבין הארגון לשחרור פלסטין (אש"ף), כחלק מתהליך השלום בין ישראל לפלסטינים מאז שנת 1993.
ההסכם הראשון נחתם בחשאי באוסלו ב-20 באוגוסט 1993 על ידי שמעון פרס ומחמוד עבאס. ב-9 בספטמבר החליפו רבין וערפאת מכתבי הכרה הדדית דרך שר החוץ הנורבגי יוהאן יורגן הולסט.
באיגרת הישראלית שנשלחה על ידי ראש ממשלת ישראל יצחק רבין, ישראל הכירה באש"ף כבנציגו החוקי והלגיטימי של העם הפלסטיני. התחייבה לבטל את החוק האוסר על מפגשים עם אנשי אש"ף ואת ההכרזה על אש"ף כארגון טרור.
באיגרת הפלסטינית שנשלחה על ידי יו"ר אש"ף יאסר ערפאת, אש"ף: הכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים בשלום ובביטחון. הודיע על נטישת הטרור והאלימות. התחייב לסיים את הסכסוך בדרכי שלום. התחייב להגיש לאישור המועצה הלאומית הפלסטינית שינויים בסעיפים של האמנה הפלסטינית השוללים את זכות קיומה של ישראל.
1993 תחילת גלי פיגועי התאבדות בישראל - ערבים מוסתים מפוצצים עצמם למוות בהמון יהודי
התנגדות תנועות רדיקליות (החמאס, הג'הד האיסלמי) להסכם שלום עם ישראל ולהסכם אוסלו מביאה אותם לפעול באכזריות נגד יהודים.
רוב הפיגועים מבוצעים ע"י מכניות תופת או חגורת נפץ הנלבשת על הגוף המחבל, ומכילה חומר נפץ, בצירוף חלקי מתכת (רסס) להגדלת הפגיעה.
הפיגוע בצומת מחולה הוא פיגוע ההתאבדות הראשון שבוצע על ידי טרוריסטים פלסטינים מיהודה והשומרון וחבל עזה נגד מטרה יהודים.
המחבל הצמיד את מכונת התופת לשני אוטובוסים ישראלים שחנו במקום - אחד מהם הוביל חיילי צנחנים ובשני נסעו אזרחים מטבריה לירושלים. בפיצוץ נהרג המחבל ואזרח פלסטיני אחד, ונפצעו שבעה חיילים ואזרח שעבד במקום
6/10/1994 פיגוע ההתאבדות ברחוב חטיבה תשע, עפולה. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס 8 בני אדם ונפצעו 55
13/4/1994 פיגוע ההתאבדות בתחנה המרכזית, חדרה. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס 5 בני אדם
19/10/1994 פיגוע ההתאבדות הפיגוע בקו 5, ליד כיכר דיזנגוף בתל אביב. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס 22 בני אדם ונפצעו 47
26/10/1994 הסכם השלום עם ירדן
הסכם השלום בין ישראל לירדן נחתם ב-26 באוקטובר 1994 והסדיר את היחסים הדיפלומטים, הגבולות וחלוקת המשאבים בין ישראל לירדן.
11/11/1994 פיגוע ההתאבדות בצומת נצרים. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס והג'הד האיסלמי 3 בני אדם
22/01/1995 פיגוע התאבדות כפול בצומת בית-ליד. בפיגוע נרצחו ע"י הג'הד האיסלמי 22 בני אדם (מתוכם 22 חיילים ואזרח אחד) ונפצעו 66 היה זה אחד הפיגועים הקשים שידעה מדינת ישראל והפיגוע הכפול הראשון.
09/04/1995 פיגוע בצומת כפר דרום. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס 8 בני אדם
24/07/1995 פיגוע באוטובוס בקו מס' 20 בצומת עלית ברמת-גן. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס 6 בני אדם
21/08/1995 פיגוע באוטובוס בקו מס' 26 ליד בי"ס רנה קסין בירושלים. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס 4 בני אדם
4/11/1995 רצח ראש ממשלת ישראל - יצחק רבין
בסביבות שעה 21:45, בתום עצרת תמיכה בהסכמי השלום בכיכר מלכי ישראל בתל אביב, בעת שצעד לעבר מכוניתו, נורו 3 יריות לעברו של רבין. הרוצח, יגאל עמיר, סטודנט דתי בעל השקפה ימנית רדיקלית, סבר כי הסכמי אוסלו הם סכנה קיומית למדינת ישראל. שמעון פרס מתמנה להיות ראש הממשלה בפועל ב 5/11/1995.
22/11/1995 שמעון פרס מתמנה להיות ראש ממשלת ישראל - כהונה שניה
25/02/1996 פיגוע באוטובוס בקו מס' 18, ליד התחנה המרכזית בירושלים. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס 26 בני אדם באותו היום החמס מבצע פיגוע בטרמפיאדה ליד אשקלון שבו נרצח אדם אחד.
03/03/1996 פיגוע באוטובוס בקו מס' 18, ברחוב יפו בירושלים. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס 19 בני אדם באותו היום החמאס מבצע פיגוע בטרמפיאדה ליד אשקלון שבו נרצח אדם אחד.
04/03/1996 פיגוע בדיזנגוף סנטר, בסמוך לדיזנגוף סנטר בתל אביב. בפיגוע נרצחו ע"י החמאס בשיתוף עם הג'הד האיסלאמי 13 בני אדם
18/06/1996 בינימין נתניהו מתמנה להיות ראש הממשלה התשיעי של מדינת ישראל
1997 3 פיגועי רצח נגד יהודים שבהם נרצחים 24 בני אדם
1998 2 פיגועי רצח נגד יהודים שבהם נרצחים 3 בני אדם
06/07/1999 אהוד ברק מתמנה להיות ראש הממשלה העשירי של מדינת ישראל
24/05/2000 צה"ל נסוג מדרום לבנון
7/3/2001 אריאל שרון מתמנה להיות ראש הממשלה האחד עשר של מדינת ישראל
2001 31 פיגועי רצח נגד יהודים שבהם נרצחים 85 בני אדם
בינהם 1/6/2001 הפיגוע בדולפינריום בתל אביב שבו נרצחים 21 בני אדם, 9/8/2001 פיגוע במסעדת סבארו בירושלים שבו נרצחים 15 בני אדם, 1/12/2001 פיגוע במדרחוב בן יהודה בירושלים שבו נרצחים 11 בני אדם, 2/12/2001 פיגוע באוטובוס בקו מס' 16 בחיפה שבו נרצחים 15 בני אדם
2002 47 פיגועי רצח נגד יהודים שבהם נרצחים 225 בני אדם ביניהם פיגוע במלון פארק בנתניה (מוכר גם כ"טבח ליל הסדר") 27/3/2002 שבו נרצחים 30 בני אדם, 2/3/2002 פיגוע בשכונת בית ישראל בירושלים שבו נרצחים 11 בני אדם 9/3/2002 פיגוע בקפה מומנט בירושלים שבו נרצחים 11 בני אדם 31/3/2002 פיגוע במסעדת מצה בחיפה שבו נרצחים 16 בני אדם 5/6/2002 פיגוע אוטובוס בקו מס' 830 ליד צומת מגידו. המחבל המתאבד פוצץ את עצמו ברכב ממולכד ליד האוטובוס שבו נרצחים 17 בני אדם 18/6/2002 פיגוע באוטובוס בקו מס' 32א בצומת פת בירושלים שבו נרצחים 19 בני אדם
29/3/2002 מבצע חומת מגן
מבצע חומת מגן היה מבצע רחב היקף של צה"ל בשטחי יהודה ושומרון שהתרחש בין ה-29 במרץ ל-10 במאי 2002. מטרתו העיקרית של המבצע הייתה לפגוע ב"תשתיות הטרור" הפלסטיני ולעצור את גל הפיגועים שהתעצם. המבצע הוכתר בהצלחה וסימן נקודת מפנה באינתיפאדה השנייה, נקודה שלאחריה פחתו מאוד פיגועי הטרור.
2003 22 פיגועי רצח נגד יהודים שבהם נרצחים 140 בני אדם
2004 15 פיגועי רצח נגד יהודים שבהם נרצחים 62 בני אדם
2005 8 פיגועי רצח נגד יהודים שבהם נרצחים 32 בני אדם
האצת בניית גדר הפרדה מפחיתה בשנים 2004 ו-2005 מספר פיגועי ההתאבדות בערים אלה ירד כמעט לאפס, כאשר הפיגועים התרכזו באזורים דרומיים יותר (ירושלים, תל אביב ובאר שבע) - שם עדיין לא נבנתה הגדר. לגדר גם תוצאות לוואי חיוביות מבחינתה של ישראל: פיחות בהגירה הלא-חוקית של פלסטינים לישראל והקטנת היקף גניבות הרכב והגניבות החקלאיות על ידי פלסטינים.
15/08/2005 תוכנית ההתנתקות - ישראל מפנה באופן חד צדדי את כל ההתנחלויות מרצועת עזה ו4 התנחלויות בשומרון. תוכנית ההתנתקות הייתה שנויה במחלוקת עזה, ועמדה בניגוד להצהרותיו של שרון בטרם היבחרו. ראש הממשלה אריאל שרון לקה באירוע מוחי משמעותי, סמכויות ראשות הממשלה הועברו לממלא מקומו אהוד אולמרט ב-4 בינואר 2006
14/04/2006 אהוד אולמרט מתמנה להיות ראש ממשלה בפועל
4/05/2006 אהוד אולמרט מתמנה להיות ראש הממשלה השניים עשר של מדינת ישראל
2006 3 פיגועי רצח נגד יהודים שבהם נרצחים 15 בני אדם
12/07/2006 מלחמת לבנון השניה
התחילה כמבצע צבאי מוגבל בתגובה לחטיפת חיילי מילואים על ידי חזבאללה, אך בהדרגה התעצמה לעימות רחב יותר. המלחמה נמשכה 34 ימים (12 ביולי עד 14 באוגוסט), אם כי כוחות צה"ל המשיכו לפעול בלבנון עד ה-1 באוקטובר.
27/12/2008 מבצע עופרת יצוקה
עקב ירי של אלפי רקטות וטילים מרצועת עזה לעבר ישובים יהודים על מנת לפגוע ביהודים ולהורגם - החל צה"ל במבצע צבאי. עופרת יצוקה היה מבצע צבאי רחב-היקף שהוביל צה"ל ברצועת עזה בין 27 בדצמבר 2008 ל-18 בינואר 2009. מטרתו הייתה "לפגוע קשה בממשלת חמאס על מנת לגרום למציאות בטחונית טובה יותר לאורך זמן סביב רצועת עזה, תוך חיזוק ההרתעה וצמצום ירי הרקטות לעבר ישראל ככל שניתן.
31/03/2009 בינימין נתניהו מתמנה להיות ראש ממשלת ישראל
יולי 2011 העם דורש צדק חברתי - מחאת האוהלים - די לשחיתות בכספי ציבור
14-21/11/2012 מבצע עמוד ענן
למבצע קדמה הסלמה באזור רצועת עזה. על ישראל נורו 1,506 רקטות וטילים (חלקן על גוש דן), 431 מתוכן יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל, 58 מהן נחתו בשטח בנוי, ירי זה הוביל לשישה הרוגים מתושבי ישראל. צה"ל דיווח כי פגע בלמעלה מ-1,500 מטרות וחיסל עשרות פעילי טרור ברצועת עזה.
18/3/2013 בנימין נתניהו מתמנה לקדנציה שלישית כראש ממשלת ישראל. לאחר הבחירות לכנסת ה 19. ביום 18 במרץ 2013 הקים נתניהו את ממשלתו השלישית.
8/7/2014 מבצע צוק איתן
מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה שהחל ב- 8 ביולי 2014, והסתיים ב- 26 באוגוסט עם הפסקת אש. המבצע החל לאחר ירי הולך וגובר מרצועת עזה אל עבר תושבי ישראל ולאחר חטיפה ורציחת שלושה נערים יהודים ע"י החאמס.
בצד הישראלי נהרגו 67 חיילים ו-5 אזרחים ‏ונפצעו 1,620 חיילים ו-837 אזרחים. בצד הפלסטיני נהרגו 2,203 מתוכם 1068 פעילי טרור וכ 10,000 פצועים. בנוסף עשרות פלסטינים ברצועת עזה הוצאו להורג בידי החמאס בטענה ששיתפו פעולה עם ישראל.
14/5/2015 שנתיים בלבד לאחר הבחירות הקודמות - בנימין נתניהו מתמנה לקדנציה רביעית כראש ממשלת ישראל, לאחר הבחירות לכנסת ה 20. ביום 14 במאי 2015 הקים נתניהו את ממשלתו הרביעית. קואליציה של 61 חברי כנסת. קיים חשש לחוסר יציבות - הממשלה הנוכחית תבחן בעיקר על הפעולות למען המצב החברתי , צמצום הפערים החברתיים, ריסון מונופולים , קרטלים ומיסוי הארנונה של הרשויות המקומיות - ראו צדק חברתי. יחד עם זאת קיים איום ממשי על מדינת ישראל לנוכח התפתחויות במזרח התיכון. המדינה האיסלמית החדשה דע"ש - שכבשה חלקים מעירק, מסוריה ומאיימת על ירדן, מצריים וישראל. במקביל נשמעים איומי השמדת ישראל מצד השלטון באירן והעולם שותק.
אפריל 2020 מגפת קורונה עולמית. ישראל במשבר קורונה - נגיף שמקורו בסין, מסכן חיים מופץ בעולם. ישראל נוקטת אמצעי הגנה ע"י בידוד, ריחוק חברתי, הממשלה מתקינה עשרות תקנות והוראות לשעת חירום, עסקים שאינם חיוניים נסגרים, למעלה ממיליון מובטלים. אסורה התקהלות של יותר משני אנשים, בתי קפה נסגרים, אירועי תרבות אסורים, הגבלת תנועת התושבים, עצמאים בקריסה טוטלית. ישראל בסגר מלא, אין טיסות יוצאות ואין טיסות נכנסות, למעט סחורות והשבת ישראלים לארץ ישראל. המשק נכנס למשבר כלכלי קשה. לאחר שלושה סבבי בחירות (19/4/2019 בחירות לכנסת ה - 21, 17/11/2019 בחירות לכנסת ה - 22, 02/03/2020 בחירות לכנסת ה - 23), בצל הקורונה ומצב החירום מוקמת ממשלת אחדות לאומית בהנהגת בנימין נתניהו ובני גנץ. אירן ממשיכה באיומה על קיום מדינת ישראל, ממשיכה בבניית הכוח הצבאי שלה סמוך לישראל, ואף מציבה כוחות על גבול ישראל. במקביל אירן ממשיכה בפיתוח פצצה גרעינית ומצליחה לראשונה בכוחות עצמה לשגר לווין לחלל - מדאיג.
13/6/2021 נפתלי בנט עומד בראש מפלגה קטנה (ימינה) מתמנה לראש ממשלת ישראל לאחר שהפר הבטחת בחירות לבוחריו שלא ישב עם יאיר לפיד בממשלה. "לא אתן את ידי בשום מצב שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה". משך כהונתו - שנה ו 17 ימים.
1/7/2022 יאיר לפיד מתמנה לראש ממשלה כחלק מהסכם רוטציה שעשה עם בנט. משך כהונתו 181 ימים. לפיד חתם על הסכם הגבול הימי בין ישראל ללבנון בהיותו ראש ממשלה זמני בתקופת מעבר - תוך ויתור ללבנון על חלק מהמים הכלכליים של ישראל.
29/12/2022 בנימין נתניהו מתמנה שוב לראשות ממשלה. על הפרק - הרפורמה של שר המשפטים יריב לוין המבקש להחזיר את האיזון הראוי לדמוקרטיה - אין אף מדינה בעולם בה מיעוט שאינו נבחר (שופטי בית המשפט העליון) שם עצמו מעל הכל - מעל החלטות הממשלה, מעל החלטות המחוקקים (ראו למשל את פסילת חוק המסתננים, פסילת החלטת הכנסת בעניין עזמי בשארה). אין אף מדינה דמוקרטית בעולם בה בית המשפט העליון מתערב בעניינים ביטחונים ופוליטיים, בה היועצים המשפטיים ו/או הפקידים הופכים את השר שנבחר בדרך דמוקרטית ללא רלוונטי - ראו נאום העציצים של השר לוין. חוסר המשילות מתבטא בכך שגם חברה ממשלתית שכפופה למשרד התחבורה, כמו נת"ע - מובילה מהלכים משמעותיים בניגוד להצהרותיה של שרת התחבורה, מירי רגב.
07/10/2023 מתקפת הפתע על ישראל (מכונה גם השבת השחורה, טבח 7 באוקטובר וטבח שמחת תורה) הייתה מתקפת פתע רחבת היקף של רצח שהוביל חמאס, ארגון טרור אסלאמיסטי-סוני פלסטיני, מרצועת עזה על ישראל, נגד יעדים צבאיים ואזרחיים, במיוחד בעוטף עזה, תוך ביצוע של טבח, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בהיקף נרחב אשר נטען שהם מגיעים לכלל רצח עם.
בבוקר 7 באוקטובר 2023, יום שבת וחג שמחת תורה, כ"ב בתשרי ה'תשפ"ד, החלה מתקפת הפתע במטח ירי רקטי מסיבי ומתמשך חריג בהיקפו של אלפי רקטות ופצצות מרגמה על אזורים נרחבים בישראל. בחסות המטחים התרחשה חדירה יבשתית, אווירית וימית של כ-3,000 מחבלים לשטח ישראל בחזית של כ־60 ק"מ, שפתחו במתקפות והשתלטות על בסיסי צה"ל ומוצביו וקרבות ירי עם כוחות הביטחון, בד בבד עם חדירה אל תוך יישובים אזרחיים, כיבושם, תקיפתם, חטיפת ורציחת תושביהם.
במתקפה נרצחו ונהרגו כ ־ 1,145 ישראלים וזרים, רובם אזרחים, ונפצעו יותר מ־1,941, בהם כ־360 במצב קשה-אנוש. כמה עשרות אזרחים ממדינות זרות נרצחו גם הם. במתקפה התרחש גם הטבח במסיבת טבע "פסטיבל נובה" ליד קיבוץ רעים שהיה לפיגוע הטרור הגדול בתולדות מדינת ישראל.
במהלך הרצח והטבח אזרחים רבים, ביניהם נשים, ילדים, וקשישים, עברו עינויים, ומעשי התעללות, שכללו קטיעת איברים, עריפת ראשים, אונס, שריפת בני אדם חיים, ביזוי וחילול גופות המתים.
כ־253 אנשים, בהם אזרחים זרים, ישראלים וחיילים, ובכללם תינוקות, ילדים, נשים וזקנים, נחטפו לרצועת עזה.
זוהי המתקפה הקטלנית ביותר של ארגון טרור בהיסטוריה של מדינת ישראל, כמו כן, המתקפה נחשבת לאסון הקטלני ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. בעקבות המתקפה יצאה מדינת ישראל למלחמת חרבות ברזל.


יהדות
ראש השנה  - צום גדליה
יום כיפור -  כל נדרי -  כרת
חג סוכות
חנוכה
טו בשבט
חג פורים
מגילת אסתר
חג פסח
ההגדה של פסח
יום העצמאות
ל"ג בעומר
יום ירושלים
חג שבועות
יז בתמוז - בין המיצרים
ט באב
טו באב - חג האהבה
יום המעשים הטובים
עשרת הדיברות
ציר הזמן ביהדות