נוסח הקדיש - קריאת קדיש - תפילת קדיש

קדיש

יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא.
יתגדל ויתקדש שמו הגדול


בְּעָלְמָא דִּי בְרָא כִרְעוּתֵהּ,
בעולם שברא כרצונו


וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵהּ וְיַצְמַח פֻּרְקָנֵהּ וִיקָרֵב מְשִׁיחֵהּ.
וימליך מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו


בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּי דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל,
בחייכם ובימיכם ובחייהם של כל בית ישראל


בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב וְאִמְרוּ אָמֵן.
במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן


יְהֵא שְׁמֵהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא,
יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים


יִתְבָּרַךְ וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאֵר,
יתברך וישתבח ויתפאר


וְיִתְרוֹמֵם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר
ויתרומם ויתנשא ויתהדר


וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל, שְׁמֵהּ דְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא.
ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא


לְעֵלָּא מִן כָּל בִּרְכָתָא וְשִׁירָתָא תֻּשְׁבְּחָתָא
למעלה מכל הברכות והשירות התשבחות


וְנֶחֱמָתָא דַּאֲמִירָן בְּעָלְמָא וְאִמְרוּ אָמֵן.
והנחמות שאנו אומרים בעולם ואמרו אמן.


עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו
עושה שלום במרומיו


הוּא בְּרַחֲמָיו יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל
הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל


וְאִמְרוּ אָמֵן.
ואמרו אמן.


הורדה קדיש ותפילות בחינם לטלפון וטאבלטים שתומכים באנדוריד:
תפילות לעילוי שם הנפטר - תפילות באזכרות - הזכרת נשמות - תהילים לפי שם הנפטרקריאת קדיש יתום - מנהגי אבלות ביהדות לעילוי נשמת הנפטר, נשמה נצחית ודברי שבח לאל
עיקרו של הקדיש הוא בקשה להתגדלות והתקדשות שמו הגדול ומלכותו.

אין לומר את הקדיש שלא בציבור, כך שחייב להיות לפחות מניין הקדיש נאמר בכל תפילה כמה פעמים על ידי שליח ציבור, כמו כן, הוא נאמר על אנשים שנפטרו על ידי קרוביהם או אחרים. בהקשר לאדם שנפטר, הוא נאמר בכל תפילה במשך שנה לאחר המוות ובכל אזכרה למת.

מטרת הקדיש - ההסבר לאמירת קדיש בסמיכות לפטירה של אדם, מוסבר בכמה טעמים שהעיקריים שבהם
א. הוא תפילה לזכות ולעילוי נשמת הנפטר.
ב. הגברת קידוש שמו של הבורא כנגד החידלון של המוות.
יזכור - יום הזיכרון לחללי צה"ל    יום השואה    יהדות    צו ירושה
יהדות
ראש השנה  - צום גדליה
יום כיפור -  כל נדרי -  כרת
חג סוכות
חנוכה
טו בשבט
חג פורים
מגילת אסתר
חג פסח
ההגדה של פסח
יום העצמאות
ל"ג בעומר
יום ירושלים
חג שבועות
יז בתמוז - בין המיצרים
ט באב
טו באב - חג האהבה
יום המעשים הטובים
עשרת הדיברות
ציר הזמן ביהדות