תירות ונופש
לוח השנה העברי
חופשות מעונות יום
חופשות תלמידים
מתי החג הקרוב
חיוג בינלאומי
שעת זריחת השמש
ירח נולד ירח מלא


  

שעת זריחה ושקיעת השמש במקומות שונים בעולם
מחשבון שעת זריחה ושקיעת השמש בעולם

יום
חודש
שנהשעת
השקיעה
שעת צהרים
שעת
הזריחה
City:
Deg: Min: Sec: Time Zone
Lat:
North=+
South=-
Offset
to>UTC
(MST=+7):
Daylight
Saving
Time:
  Long:
West=+
East=-